Monthly Archives: Tháng Tư 2020

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020 cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời

Thủ Tướng Ký Chính Sách Giá Điện Mặt Trời Lắp Mái 2019 … một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án, nếu mỗi hộ gia đình lắp 3kWp thì có 1 triệu mái nhà ..

Giá điện mặt trời FIT 2 – CÔNG BỐ GIÁ ĐIỆN CHÍNH THỨC

Ngày 6-4, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời ở Việt Nam. Theo quyết định số 13 này, giá mua điện với cả 3 loại hình gồm điện mặt trời mặt đất, điện nổi và điện trên mái nhà đều giảm so với mức giá ưu đãi […]

0345537777