Monthly Archives: Tháng Năm 2020

Dự án 1 MW tại Ninh Hòa – Khánh Hòa

Solar farm tại Ninh hòa Khánh Hòa

Đây là dự án đầu tiên của công ty TNHH Công nghệ số Sea Solar thực hiện và cung cấp vật tư thiết bị để lắp đặt vận hành, tư vấn bởi ban quản lý dự án công ty TNHH công nghệ số Sea Solar. Hình ảnh dự án 1MW Ninh Hòa, Khánh Hòa: Solar […]

0345537777