Category Archives: Tin tức

Công trình điện mặt trời hộ gia đình 5KW tại Vĩnh Nguyên, Nha Trang

Công trình điện mặt trời hộ gia đình 5KW tại Nha Trang

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Lợi ích của việc sử dụng điện năng lượng mặt trời

Công trình điện mặt trời 180KWP tại phim trường Jet Studio, Tp. Hồ Chí Minh

Công trình điện mặt trời 180KWP tại Tp. Hồ Chí Minh

Công trình điện mặt trời hộ gia đình 15kW tại 39B Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang

Công trình điện mặt trời hộ gia đình 15kW tại Nha Trang

Công trình điện mặt trời hộ gia đình 8kW tại đường B1, Phước Hải, Nha Trang

Công trình điện mặt trời hộ gia đình 8kW ở Nha Trang

Công trình điện mặt trời hộ gia đình 25kW tại Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang

Công trình điện mặt trời hộ gia đình 25kW ở Nha Trang.

Công trình điện mặt trời hộ gia đình 4kW tại 19 Tôn Đức Thắng, Hòn Rớ, Nha TRang

Công trình điện mặt trời hộ gia đình 4kW ở Nha Trang.

Dự án 1 MW tại Ninh Hòa – Khánh Hòa

Solar farm tại Ninh hòa Khánh Hòa

Đây là dự án đầu tiên của công ty TNHH Công nghệ số Sea Solar thực hiện và cung cấp vật tư thiết bị để lắp đặt vận hành, tư vấn bởi ban quản lý dự án công ty TNHH công nghệ số Sea Solar. Hình ảnh dự án 1MW Ninh Hòa, Khánh Hòa: Solar […]

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020 cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời

Thủ Tướng Ký Chính Sách Giá Điện Mặt Trời Lắp Mái 2019 … một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án, nếu mỗi hộ gia đình lắp 3kWp thì có 1 triệu mái nhà ..

0345537777