Chống sét R-TENT 1000VDC 40KA 2P Thiết bị chống sét lan truyền cho hệ thống solar ngoài trời giá tốt tại Nha Trang

379,000

– Mã hàng: CB CHỐNG SÉT DC ETEK

0345537777