COMBO OPTION JINKO 405W

85,789,000

SỐ LƯỢNG TẤM PIN JINKO: 20 TẤM MONO 405W

SỐ LƯỢNG INVETER : 1 BỘ GROWATT 8KW

PHÙ HỢP VỚI GIA ĐÌNH DÙNG ĐIỆN KHOẢNG 2.300.000Đ – 2.900.000Đ MỖI THÁNG

THỜI GIAN THU HỒI LẠI VỐN TỪ 2 NĂM RƯỠI – 3 NĂM

0345537777